Back
Next

Biblioteka szkolna
Publicznej Szkoły Podstawowej nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Główne zadania biblioteki:

•codziennie udziela porad przy wyborze lektury i literatury na określony temat.

•służy pomocą w samokształceniu.

•kształtuje umiejętności odbioru wartości kulturalnych.

•kształtuje kulturę czytelniczą i osobowość młodego czytelnika.
Biblioteka wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.