Pilny komunikat

Klasy 1-3 wracają do stacjonarnej nauki od 18.01.2021 roku.
Plan lekcji nie uległ zmianie.
Świetlica działa na dotychczasowych zasadach.
Dowozy rano będą bez zmian, po lekcjach o godz. 13.00
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów klas 1-3 wg. planu sprzed lockdownu.

Klasy 4-8 od 18.01.2021 uczą się zdalnie do odwołania.
Plan lekcji nie zmienia się do 07.02. 2021.(zakończenie I semestru nauki)
Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów klas 4-8 odbywają się wg zasad ustalonych przez nauczycieli przed feriami.