„Śladami Stasia i Nel” – projekt na podstawie lektury „W pustyni i w puszczy”.

Podsumowaniem  lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza w klasie 5 a nie był tradycyjny sprawdzian wiadomości i umiejętności, lecz projekt,  nad którym uczniowie pracowali kilka dni. Po zapoznaniu się z kryteriami, mieli zaprojektować mapę, ukazującą trasę wędrówki  Stasia i Nel (na niej zaznaczyli najważniejsze miejsca, oraz krótko je opisali) oraz ciekawostki na temat flory i fauny Afryki.

Piątoklasiści bardzo dobrze wywiązali się z powierzonych im zadań – powstały ciekawe prace. Uczniowie zadowoleni i dumni ze swojej pracy stwierdzili, że cel został osiągnięty, a czas spędzony nad projektem był niezwykle przyjemny.