Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z zespołem Downa. Dzień kolorowej skarpetki – symbol różnorodności genetycznej osób z tym zespołem na stałe zagościł w kalendarzu ważnych obchodów w naszej szkole. Uczniowie z klas I-III, nauczyciele i dyrekcja szkoły na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa dnia 19 marca założyli dwie różne skarpetki. Dwie skarpetki nie do pary stały się symbolem Światowego Dnia zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetkę. Data 21 marca też jest symboliczna. Ludzie z zespołem Downa mają dodatkowy chromosom numer 21. Mają ich trzy zamiast dwóch. Dlatego ta choroba genetyczna bywa też nazywana trisomią 21.

Do tej pory nie udało się określić żadnych czynników fizycznych wpływających na zwiększenie ryzyka wystąpienia trisomii. Zespół Downa może dotknąć zarówno płeć męską jak i żeńską. Oprócz charakterystycznego wyglądu osobom z zespołem Downa mogą towarzyszyć także: niepełnosprawność intelektualna, obniżona odporność, niskie napięcie mięśniowe, choroby serca, wady wzroku, zaburzenia słuchu nieprawidłowa budowa układu pokarmowego. Zespół Downa jest chorobą nieuleczalną. Prawidłowa opieka medyczna, akceptacja rodziny i otoczenia, wczesna rehabilitacja, edukacja i szkolenia zawodowe mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i ruchowy dziecka z zespołem Downa.
O tym czym jest zespół Downa dowiedzieli się uczniowie z klasy III c podczas lekcji otwartej, ale także poznali problemy z jakimi borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne. Dzięki takim akcjom jak skarpetkowe wyzwanie dzieci uczą się postawy tolerancji wobec drugiego człowieka, zwiększa się świadomość oraz likwidujemy bariery i uprzedzenia.