Szkolny Klub Sportowy

Program SKS 2020 – IV edycja  jesienna – trwa!!!

Informacja – zajęcia SKS dla chłopców ruszają wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Chłopcy, którzy chodzili na zajęcia nie muszą wypełniać nowej deklaracji. Nowy harmonogram dla dziewcząt wkrótce.

Chłopcy:

dzień tygodniagodzinagrupaprowadzący
Wtorek12.25-13.25
13.30-14.30
chłopcy klasa II-III
chłopcy klasa IV-VI
K. Niemiec
K. Niemiec
Środa12.25-13.25
13.30-14.30
chłopcy klasa II-III
chłopcy klasa IV-VI
K. Niemiec
K. Niemiec

 


Program SKS 2020 – IV edycja  – rozpoczynamy od 15 stycznia 2020 r.

Informacja – zajęcia SKS dla chłopców i dziewcząt

dzień tygodniagodzinagrupaprowadzący
Poniedziałek11.20-12.20dziewczętaK. Gajek
Wtorek13.30-14.30chłopcy IV-VIK. Niemiec
Środa12.25-13.25dziewczęta
chłopcy I-III
K. Gajek
K. Niemiec
Czwartek11.20-12.20
12.25-13.25
chłopcy I-III
chłopcy IV-VI
K. Niemiec
K. Niemiec

 

Prowadzący:   K. Niemiec, K. Gajek

W wyniku pandemii zajęcia są odwołane.


Program SKS 2019 – III edycja  – trwa!!!

Informacja – zajęcia SKS dla chłopców

Grupa I chłopcy starsi klasy IV-V-VI

Ostatnie zajęcia we wtorek 10 grudnia 2019 r.

Grupa II chłopcy młodsi klasy I-III

Ostatnie zajęcia w poniedziałek 9 grudnia 2019 r.

Prowadzący:   Krzysztof Niemiec


Program „Szkolny Klub Sportowy”

     Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu jest:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  • wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Harmonogram zajęć SKS 

dzień tygodniagodzinagrupaprowadzący
Poniedziałek11.20-12.20
12.20-13.20
12.20-13.20
chłopcy
chłopcy
dziewczęta
K. Niemiec
K. Niemiec
K. Gajek
Wtorek11.20-12.20
14.15-15.15
14.15-15.15
chłopcy
chłopcy
dziewczęta
K. Niemiec
K. Niemiec
K. Gajek

Fotogaleria z zajęć chłopców