Zdalna Szkoła +

Gmina Dąbrowa Tarnowska znów otrzymała fundusze na zakup laptopów – została beneficjentem programu „Zdalna Szkoła +”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W jego ramach zostały zakupione laptopy (47 sztuk) dla szkół podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Nasza szkoła otrzymała 14 laptopów, które, w razie potrzeby, wspomogą zdalne nauczanie w naszej szkole.