Lekcja historii w Ośrodku Kultur

Aby wzbogacić doświadczenia dzieci w wiedzę o rodzinnej miejscowości w dniu 28 września 2018 r. uczniowie klasy IV a i IV c uczestniczyli w wycieczce do Ośrodka Kultur.

Celem wycieczki było:

– poznanie historii swojego regionu,

przybliżenie pojęć związanych z muzeum: eksponat, ekspozycja, wystawa, zabytek

* rodzaje źródeł historycznych

– kształtowanie wypowiedzi na temat oglądanych eksponatów.

 

Dzieci zapoznały się z tradycjami i obrzędami ludowymi związanymi z naszym regionem. Podczas wizyty pani opowiedziała o życiu społeczności ,,Powiśla Dąbrowskiego”. Dzieci obejrzały również eksponaty związane z kulturą żydowską.

Przeżycia i emocje, które towarzyszyły dzieciom podczas wycieczki na pewno wpłyną na trwałość zdobytej wiedzy i realizację edukacji regionalnej.

Danuta Runger

Wyjście do kina na film „Dywizjon 303”

W środę 12 września uczniowie klas VI, VII i VIII mieli okazję zapoznać się z bohaterami filmu „Dywizjon 303” to prawdziwa historia polskich asów przestworzy inspirowana powieścią Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Ich ponadprzeciętne umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla następnych pokoleń Polaków czym jest prawdziwe bohaterstwo.

Film opowiada nie tylko o heroicznej walce w czasie bitwy o Anglię, ale pokazują ich życie prywatne i religijne. Kogo kochali, za kim tęsknili, kogo stracili i jak się wspierali. Uczniom naszej szkoły film się bardzo podobał …piękny film….. tak się wypowiadali.

WYWIADÓWKA

Spotkanie z rodzicami odbędzie się dn. 19 września.

Klasy 1 – 3 godzina 17.00

Klasy 4 – 8 godzina 18.00

Klasa 2 a – sala nr 7

Klasa 2 b – sala nr 8

Klasa 2 c – sala nr 9

Pozostałe klasy w swoich salach.

Projekt ojcowie niepodległej

Opis grup odbiorców zadania Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII- VIII -30 osób, członków kółka historycznego, które działa w naszej szkole od kliku lat.

Odbiorcy projektu to trzy grupy: 
I grupa – uczniowie biorący udział w projekcie,
II grupa – rodzice zaproszeni na wystawę i prezentację,
III grupa – to uczniowie klas IV- VIII

Zakładane cele realizacji zadania:
– zaprezentowanie procesu odradzania się Rzeczypospolitej
– Ojcowie niepodległej: Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, Wincenty Witos, Jakub Bojko- poznanie osiągnięć tych postaci.
*wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do małej ojczyzny,
*kształtowanie postaw empatii wobec bohaterów okresu 1914-1922
*rozbudzanie ciekawości badawczej i poznawczej, ukazanie integralności nauki i interakcji między jej różnymi dziedzinami,
*wspólne tworzenie warsztatu historyka,
*rozbudzenie zainteresowania historią,, Polski w latach 1914-1922,
*rozwój umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole,
*sformułowanie i przetworzenie w krótkie dzieło w formie prezentacji multimedialnej.

Sposób, formy i miejsce realizacji zadania

Spotkania odbywać się będą co tydzień od września do końca października w sali historycznej naszej szkoły.
Zaplanowano – wykłady, referaty uczniów, pracę z tekstami źródłowymi, wystawą prac plastycznych uczniów oraz prezentacji multimedialnej dla społeczności szkoły klas IV- VIII rodziców.
Uczniowie klas V i VI zapoznają się z harmonogramem ,,Droga do niepodległości” – zdobytą wiedzę i umiejętności zaprezentują w teście wiedzy.
Opis i harmonogram realizacji poszczególnych działań objętych zadaniem.
wrzesień 2018- inauguracja i zakończenie projektu 20 grudnia 2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Stało się! 3 września 2018 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Ten podniosły, poniedziałkowy dzień rozpoczął się o godz. 8.00 Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Słowo boże skierował do społeczności uczniowskiej        ks. Rafał Ciecieręga, natomiast oprawę liturgiczną i muzyczną opracowały siostry Lucyna Bochenek, Maria Kęder oraz pani Maria Węc.

Po Mszy Świętej wszyscy udali się do szkoły, gdzie nastąpiło oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Pani dyrektor Dorota Długoń przywitała wszystkich uczniów a w szczególności pierwszaków, rodziców, zaproszonych gości, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli i  wychowawców. Odśpiewano hymn państwowy oraz minutą ciszy uczczono poległych w II wojnie światowej. Grupa uczniów pod kierunkiem p. Ewy Michoń, Alicji Grzeszczyk oraz Marii Węc, przedstawiła krótką część artystyczną, żegnając wakacje i witając nowy rok szkolny. Po części oficjalnej przyszedł czas na pierwsze powakacyjne przywitanie kolegów i nauczycieli, no i na odpisanie planu lekcji na jutrzejszy, pierwszy dzień nauki.

Rok szkolny 2018/2019 uważamy za rozpoczęty!!!

Ewa Michoń