Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO WER

W terminie od 15.07.2019 do 26.07.2019 pani Aneta Garbarz uczestniczyła w kursie dla nauczycieli języka niemieckiego w ActiLingua Academy w Wiedniu. Kurs obejmował treści językowe, dydaktyczne, metodyczne oraz kulturoznawcze i pozwolił na udoskonalenie posiadanej już wiedzy w tym zakresie. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” PO WER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Galeria FB