Program ,,Gaz – system dla edukacji’’

W ramach programu ,,Gaz – system dla edukacji’’ nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1000 złotych. Za te pieniądze zakupiono pomoce dydaktyczne służące realizacji zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wykorzystane one będą na zajęciach dla uczniów wyizolowanych lub wycofanych z powodu nauki zdalnej, terapeutycznych, z psychologiem, w pracy z uczniami mającymi problemy z nauką i koncentracją.