Dyrekcja

Kadra zarządzająca

Dyrektor szkoły:   Dorota Długoń

Wicedyrektor: Grażyna Marek

Sekretarz: Ewa Bator