Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
im. Jana Pawła II
w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Kościelna 25 a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 6554709   fax: 14 6554705

e-mail:  pspnr1@interia.pl