Nasi specjaliści

 

Specjaliści w naszej szkole:

Pedagog

Psycholog

Logopeda

Oligofrenopedagog

Fizjoterapeuta

Pielęgniarka