Pedagog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY – Lucyna Skrzyniarz


Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia,
nie krytykuje, nie wyśmiewa.Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie i doradzi.
Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Oferuję pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:
• problemów szkolnych,
• problemów rodzinnych,
• problemów osobistych.

 

Główne zadania pedagoga:
• prowadzenie profilaktyki wychowawczej,
• wspóudział w realizacji zadań wychowawczych,
• indywidualna pomoc uczniom,
• prowadzenie i organizowanie profilaktyki uzależnień,
• pomoc w rozwiązywaniu trudności w kontaktach między rówieśnikami,
• koordynacja współpracy szkoły z rodzicami uczniów wymagającymi szczególnej opieki,
• prowadzenie zajęć terapeutycznych; zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje m.in. z takimi placówkami jak:
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
• Komendą Policji,
• Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich.