Pielęgniarka

PIELĘGNIARKA SZKOLNA – Janina Prokopek


PIELĘGNIARKA SZKOLNA planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły.

Świadczenia pielęgniarki obejmują:

  • Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych – kl. I, III i V.
  • Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnim wynikiem testów.
  • Poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
  • Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów.
  • Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole.
  • Edukacja w zakresie higieny jamy ustnej i higieny osobistej.
  • Prowadzenie profilaktyki fluorkowej u uczniów co 6 tygodni.
  • Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich.
  • Prowadzenie prelekcji i pogadanek wśród uczniów dotyczących zdrowego stylu życia i właściwej diety w okresie dojrzewania.