Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY – Kalina Gądek


PSYCHOLOG jest łącznikiem między uczniami, rodzicami, wychowawcami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi. Główną formą pracy psychologa jest poradnictwo dotyczy ono wychowawców, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły. Celem pracy psychologa w szkole jest kształtowanie cech osobowości, charakteru dziecka oraz dyspozycji i funkcji psychofizycznych dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego dla siebie poziomu rozwoju.

Zajęcia z psychologiem o charakterze terapeutycznym mają na celu:

  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego ucznia,
  • kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych,
  • korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych,
  • eliminowanie braków dydaktycznych,
  • przewartościowanie postaw wobec napotkanych trudności i niepowodzeń szkolnych, rodzinnych, relacyjnych.

Dyżury:

poniedziałek – 15:00 – 16:15 – sala 15

wtorek –          14:15 – 15:20 – sala 15

czwartek –       8:45 – 11:20 – pokój nauczycielski
                             15:00 – 16:00 – sala 15