Rada rodziców

Przewodniczący:  Mariusz Doroż

Z-ca przewodniczącego:  Halina Gąciarz

Skarbnik:  Katarzyna Leżoń

Sekretarz:   Aleksandra Mikuła