Uczniowie SP nr 1 po raz kolejny na najwyższym stopniu podium

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 44 uczniów, którzy przez kolejne trzy dni zmagali się z testami z: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nasi ósmoklasiści udowodnili, że są najlepsi. Uzyskane wyniki z wszystkich egzaminów okazały się najwyższe w gminie, ale też znacznie przewyższyły powiat, województwo i kraj.

Oto nasze zestawienie:

Skala staninowa
Wynik naszej szkoły został porównany z wynikami wszystkich szkół, w których w danym roku przeprowadzono sprawdzian. Wykorzystuje się w tym celu skalę staninową. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z naszą szkołą.

Tabela 1. Rozkład skali staninowej

Po analizie możemy zauważyć, że nasze wyniki w skali staninowej wyglądają następująco:
matematyka – 8 stanin – wynik bardzo wysoki  – nasza szkoła znalazła się w 11% najlepszych szkół w Polsce,
język polski i język angielski – 7 stanin – wynik wysoki – nasza szkoła znalazła się w 23% najlepszych szkół w Polsce.

Warto podkreślić, że wynik bardzo wysoki z trudnego przedmiotu jakim jest matematyka szkoła uzyskała drugi raz z rzędu, wynik wysoki z języka angielskiego również został osiągnięty w ubiegłym roku.

      Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskanych wyników, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w tak niecodziennych okolicznościach. Dzięki wspólnemu wysiłkowi całego grona pedagogicznego, współpracy z rodzicami oraz ciężkiej pracy młodzieży możemy cieszyć się tym sukcesem, a nasi absolwenci bez problemu dostali się do wymarzonych szkół.