Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 25 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, uczniowie klas 1-3 spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych o godz. 9.00, natomiast uczniowie klas 4-6 o godz. 10.00. Spotkania klasowe poprzedziły uroczyste Msze święte, w których licznie uczestniczyli uczniowie wraz z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami. Uroczysta akademia wieńcząca zakończenie roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęła się na sali gimnastycznej o godzinie 11:00. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 7-8.

Na wstępie Pani dyrektor Dorota Długoń powitała zaproszonych na tę okoliczność zaproszonych gości: Burmistrza Miasta – Pana Krzysztofa Kaczmarskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Mariusza Dorosza, Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców – Panią Halinę Gąciarz, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Szczególne słowa pożegnania skierowała do absolwentów, którzy opuszczają mury naszej szkoły. Następnie zwróciła się do pań, które przeszły w tym roku szkolnym na zasłużoną emeryturę. Są to panie: Elżbieta Słupek – nauczyciel oraz pani Małgorzata Wawrzonek – pracownik obsługi. Zarówno ze strony Pani dyrektor Doroty Długoń jak i Przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Mariusza Dorosza padło wiele ciepłych słów. Paniom podziękowano za wieloletni trud wkładany w edukację i wychowywanie kolejnych pokoleń młodzieży oraz za ciężką pracę i codzienną życzliwość. Życzono niezawodnego zdrowia i wszelkiej pomyślności, wręczając bukiety kwiatów.

Następnie głos zabrał Burmistrz – pan Krzysztof Kaczmarski. Zwrócił się do ósmoklasistów z życzeniami ambitnej drogi na przyszłość, paniom odchodzącym na emeryturę życzył spokoju, zdrowia i zasłużonego odpoczynku. Szczególne słowa jednak skierował do Pani dyrektor Doroty Długoń, wręczając jej nominację i tym samym powierzył stanowisko Dyrektora SP nr 1 na kolejne 5 lat. Zwrócił uwagę na doskonałe przygotowanie merytoryczne Pani dyrektor, doświadczenie zawodowe, połączone z odpowiedzialnością, chęcią do pracy i troską o powierzoną placówkę. Pan Burmistrz życzył samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami, rodzicami i organem prowadzącym oraz wszelkiej pomyślności i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń. Grono Pedagogiczne oraz Przedstawiciele Rady Rodziców również złożyli z tej okazji najgorętsze podziękowania i słowa uznania. Pani dyrektor po serdecznym podziękowaniu za nominację głos oddała absolwentom.

Oficjalna część pożegnania klas ósmych rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu narodowego, uroczystego ślubowania i przekazania sztandaru uczniom klas siódmych zgodnie z ceremoniałem szkoły. Piękny polonez w wykonaniu absolwentów naszej szkoły rozpoczął część artystyczną. Następnie w wyjątkowym programie słowno – muzycznym uczniowie wyrazili swoje podziękowania dyrekcji, wychowawcom, całemu gronu pedagogicznemu oraz rodzicom za trud włożony w edukację i wychowanie. Wokalistki: Amelia Marszałek i Wiktoria Świerczek swoim pożegnalnym występem zachwyciły publiczność i wywołały niejedną łzę u zgromadzonych. W kulminacyjnym momencie uczniowie wręczyli kwiaty wszystkim nauczycielom szkoły. Absolwentom towarzyszyli dumni, a momentami nawet wzruszeni rodzice. Oczywiście na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć pożegnania absolwentów przez delegację kolegów z klas siódmych oraz wręczenia drobnych upominków.

Po występach nastąpił uroczysty moment wręczenia nagród. Absolwenci z najwyższą średnią otrzymali statuetki od Burmistrza Miasta, natomiast absolwenci z trzema najwyższymi średnimi statuetki Dyrektora Szkoły. Następnie wręczono nagrody oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Rodzicom uczniów z najlepszymi wynikami w nauce, pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne. Szczególne podziękowania popłynęły do rodziców, którzy w wyjątkowy sposób zaangażowani byli w życie szkoły. Po uroczystej akademii uczniowie rozeszli się do sal, gdzie odbyło się spotkanie z wychowawcami.

Wszystkim uczniom życzymy udanych, pełnych wrażeń, bezpiecznych, a nade wszystko zdrowych wakacji, absolwentom natomiast szybkiej adaptacji w nowych szkołach i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.