Wymagania edukacyjne kl. IV-VIII

PRZEDMIOTKLASA IVKLASA V KLASA VI KLASA VIIKLASA VIII
j. polskiotwórz .docotwórz .docotwórz .pdfotwórz .docotwórz kryteria.pdf
otwórz PSO.doc
j. angielskiotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .doc
j. niemiecki---------otwórz .docxotwórz .docx
matematykaotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdf
historiaotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .doc
przyrodaotwórz .doc------------
biologia---otwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .doc
chemia---------otwórz .pdfotwórz .pdf
geografia---otwórz .pdf
otwórz .docx
otwórz .docx
otwórz .docx
otwórz .pdf
otwórz .docx
otwórz .pdf
otwórz .docx
fizyka---------otwórz .docx
otwórz wymagania.docx
otwórz .docx
otwórz wymagania.docx
wiedza o społeczeństwie------------otwórz .docx
otwórz PSO.pdf
informatykaotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdf
zajęcia techniczneotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .doc---
plastykaotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .doc---
muzykaotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .doc---
edukacja dla bezpieczeństwaotwórz .docx
wychowanie fizyczneotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .docotwórz .doc
religiaotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .pdfotwórz .docotwórz .doc