Wyniki egzaminów 8 klas

Zaświadczenia dla ósmoklasistów z wynikami egzaminu do odbioru w sekretariacie szkoły 9 lipca 2021 od godz. 8.00 do 13.00
Dokument może odebrać uczeń lub rodzic.